Anne Rintamäki

Polis
Företagare
Mor till fyra barn

Säkerhet

  • Polisernas antal bör utökas för att förbättra säkerheten
  • Obehindrat informationsflöde mellan myndigheter för att skydda barn och unga
  • Indragande av finskt medborgarskap för de som begår grova brott samt möjlighet att överklaga negativa asylbeslut bör minskas från nuvarande nivå

Rättvisa

  • Finland bör genomföra en jämställd regionalpolitik
  • Barnfamiljer bör stödas med skattelättnader utgående från antal barn
  • Äldreomsorg med mera människovärde – att åldras får inte skrämma någon

Företagande

  • Stödet till små företag bör ökas
  • Att anställa en första och andra arbetstagare bör stödas genom sänkning av skatter och skatterelaterade avgifter
  • Det ska löna sig att vara lantbrukare

Anne Rintamäki

Tfn 050 3311 786

Pohjanmaan asialla ry
Valkonto: FI93 5670 0820 3515 65

Varmt tack till Er alla som röstat på mig!

© 2019 Anne Rintamäki - Rätten till ändringar förbehålles | Design MediaWolf | Cookies policy
Dela detta